Etiopien, OEB

Etiopien projektsidan.jpg

Oromiaregionen

Oromiaregionen i Etiopien är den största av landets regioner. Här bor 38 miljoner människor, varav 33,5 miljoner talar språket afan oromo. Minst 9 miljoner av dem är analfabeter. Regionen är mycket varierad, här finns både bördiga slätter, berg och den karga Rift Valley, där grundvattnet är förgiftat av fluor, som långsamt förstör människors ben och tänder. Fattigdomen är utbredd, och regionen har drabbats av hungersnöd flera gånger. Vintern 2020 kom stora svärmar gräshoppor som skadar grödorna och orsakar matbrist. Politisk oro har också skapat lidande bland lokalbefolkningen.

Läromedelsutveckling

I slutet av 2018 fick ALEF kontakt med flera universitet och NGOs i Oromiaprovinsen samt med Oromia Education Bureau (OEB), den statliga utbildningsmyndigheten i delstaten. OEB har använt samma vuxenutbildningsmaterial i många år, och ville ha något nytt som svarar mot behovet av att öka läs- och skrivkunnighet och samtidigt ge människor redskap att ta sig ur fattigdom och utanförskap.  

 

Under tre seminarier i september och december 2019 och januari 2020 skapades kursplan och läromedel för en första årskurs i läsning och skrivning enligt ALEF-metoden på afan oromo. OEB har senare redigerat om delar av materialen så de bättre passar deras riktlinjer. Ambitionen från OEB är att kurserna så småningom ska genomföras i alla de ca 11 000 grupper som idag finns i deras vuxenutbildningsprogram. På grund av pandemin kunde inga studiegrupper genomföras under 2020. 

Pilotprojekt 2021

ALEF har också inlett samarbete med en lokal organisation, MCDO, som deltog i materialframställningen. Under 2021 kommer MCDO med finansiering via ALEF genomföra ett pilotprojekt med 9 studiegrupper för kvinnor. 

Projektet har en budget på 116 000 kr. Vill du ge en gåva? Swisha till 123 9002171 och skriv "Etiopien" som meddelande.

Etiopien land_edited.png
Etiopien land_edited.png
OROMIAREGIONEN
Fakta

Startade: 2019

Partnerorganisation: OEB, MCDO

Språk: Afan oromo 

Område: Oromiaregionen

Antal grupper 2021 : 9

Antal deltagare 2021 : 225

Deltagare sedan start: 225