Etiopien, OEB

IMG_5301_edited.jpg

Oromiaregionen

Oromiaregionen i Etiopien är den största av landets regioner. Här bor 38 miljoner människor. Av dem talar 33,5 miljoner språket afan oromo. Av dem är minst 9 miljoner unga och vuxna analfabeter. Regionen är mycket varierad, här finns både bördiga slätter, berg och den karga Rift Valley, där grundvattnet är förgiftat med fluor, som långsamt förstör människors ben och tänder. Fattigdomen är utbredd, och regionen har drabbats av hungersnöd flera gånger. Vintern 2020 kom stora svärmar gräshoppor som skadar grödorna och orsakar matbrist. Politisk oro har också skapat lidande bland lokalbefolkningen.

I slutet av 2018 fick ALEF kontakt med flera universitet och NGOs i Oromiaprovinsen samt med Oromia Education Bureau (OEB), den statliga utbildningsmyndigheten i delstaten. De har haft samma vuxenutbildningsmaterial i många år, och är medvetna om att det har stora brister. Nu vill de ha något nytt som fungerar bättre.

I maj 2019 genomförde ALEF två korta introduktionskurser i ALEF:s metod på två olika platser för OEBs personal och för vuxenutbildningsexperter från flera universitet. Ett samarbetsavtal skrevs mellan OEB och ALEF för att utarbeta material för en första årskurs på Afan Oromo.

 

I september hölls ett förberedande seminarium på två veckor. Under två seminarier i december och januari 2020 färdigställdes material för en första årskurs i läsning och skrivning på afan oromo. OEB kommer att redigera om delar av materialen så de bättre passar deras riktlinjer. Ambitionen från OEB är att kurserna ska genomföras i alla de ca 11 000 grupper som idag finns i deras vuxenutbildningsprogram. På lång sikt vill de att flera miljoner ska få lära sig läsa och skriva med hjälp av de nya läromedlen.

ALEF kommer att inleda samarbete med två lokala organisationer som också deltog i materialframställningen, där vi kan använda materialen så som de framställdes under seminarierna.

OROMIAREGIONEN
Fakta

Startade: 2019

Partnerorganisation: OEB

Språk: Afan oromo 

Område: Oromiaregionen

Antal grupper 2020 : -

Antal deltagare 2020 : -

Deltagare sedan start: -

 
ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators

Första steget ut ur fattigdom, förtryck och utanförskap.

E-post: info@alef.org

Telefon: 072-3415615

Organisationsnummer: 802452-4681

Plusgiro: 90 02 17-1

Swish: 123 900 2171

© 2019 by ALEF   |   Sekretesspolicy