top of page

Etiopien, MCDO

IMG_9932_edited.jpg

Oromiaregionen

Oromiaregionen i Etiopien är den största av landets regioner. Här bor 38 miljoner människor, varav 33,5 miljoner talar språket afan oromo. Minst 9 miljoner av dem är analfabeter. Regionen är mycket varierad, här finns både bördiga slätter, berg och den karga Rift Valley. Fattigdomen är utbredd, och regionen har drabbats av hungersnöd flera gånger. Sommaren 2022 påverkas regionen av torka och av utbliven import av vete från Ukraina. Priserna ökar och det är brist på mat.

Läromedelsutveckling

I slutet av 2018 fick ALEF kontakt med Oromia Education Bureau (OEB), den statliga utbildningsmyndigheten i delstaten. OEB ville ha ett nytt vuxenutbildningsmaterial som svarar mot behovet av att öka läs- och skrivkunnighet och samtidigt ge människor redskap att ta sig ur fattigdom och utanförskap.  

 

Under tre seminarier hösten 2019 och i januari 2020 skapades kursplan och läromedel på afan oromo för en första årskurs i läsning och skrivning enligt ALEF-metoden. OEB redigerade om delar av materialen så de bättre passar deras riktlinjer. Under 2022 trycktes läromedlet i en upplaga på 500 000 ex för att användas i regionens vuxenutbildningsprogram. 

MCDO

ALEF har också ett samarbete med en lokal organisation, MCDO, Mothers' and Children's Development Organization, vars ledare Aregash Gelata deltog i materialframställningen. Under 2021 genomförde MCDO med finansiering via ALEF ett pilotprojekt med 9 studiegrupper för 250 kvinnor. Grupperna genomfördes i Oromia Special Zone, utanför huvudstaden Addis Abeba. Alla som började kursen fullföljde den, och lärde sig läsa på modersmålet afan oromo.

MCDO är nu redo att genomföra ytterligare 20 studiegrupper under hösten 2022 och våren 2023. ALEF har fått 70 000 kr från Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse samt 13 000 kr från Emma och Erik Granes stiftelse för detta. Många privatpersoner har också gett specifikt till projektet. Vi hoppas att ytterligare gåvor kommer in så att projektet kommer igång redan i september 2022. Total budget är på 250 000 kr. 

Etiopien land_edited.png
Etiopien land_edited.png
OROMIAREGIONEN
Fakta

Startade: 2019

Partnerorganisation: OEB, MCDO

Språk: Afan oromo 

Område: Oromiaregionen

Antal grupper 2021 : 9

Antal deltagare 2021 : 225

Deltagare sedan start: 225

Situationen
Fästpunkt 1
Fästpunkt 2
bottom of page