top of page

Togo & Benin, ACATBLI

2016-03_Atakpam%C3%A9_P1070063_edited.jp

Folket

Ifefolket är en folkgrupp på ca en kvarts miljon, som bor utspridda i ca 400 mindre byar och några städer på savannerna i mellersta Togo och i Benin. Deras centralort i Togo är staden Atakpamé, som ligger 16 mil norr om huvudstaden Lomé vid Atlantkusten. I Benin finns de runt de små städerna Doumé och Tchetti. 

Över hälften av alla unga och vuxna bland ifefolket har aldrig gått i skolan. Folket lever av enkla odlingar, mest majs, bönor, yams och hirs. Jorden är stenig och mager, och det är ofta dåligt med regn. Fattigdomen är stor. Man lider av många olika sjukdomar som malaria, diarrésjukdomar, parasiter och HIV/Aids. Eftersom majoriteten av de vuxna i många byar aldrig gått i skolan är det inte ovanligt att man låter bli att skicka barnen till skolan, eftersom de inte inser nyttan av att ha gått i skolan om man inte vill flytta från landsbygden för att jobba i en storstad. 

Partnerorganisationen

Projektet drivs av en lokal organisation, ACATBLI. Den växte fram ur det arbete som ALEF:s grundare Hélène Boëthius startade under 1980- och 90-talen bland ifefolket. Hon var pionjär i att skriva ner det tidigare oskrivna språket, att börja framställning av små skrifter och i att påbörja bibelöversättning tillsammans med lokala kristna. Tillsammans med ACATBLI:s nuvarande chef Akoété Agbemadon skapade Hélène läromedel för alfabetisering för unga och vuxna, och de byggde upp ett program i de många byarna på savannen. Idag har runt 50 000 personer deltagit i en eller flera kurser, och samhället har börjat förändras när människor använder läsning, skrivning och matte i sitt vardagsliv, förbättrar sin ekonomi och samarbetar i olika grupper.

Kurserna

ACATBLI har studiecirklar i Plateaux-regionen i Togo och i provinserna Tchetti och Doumé i Benin. Studieprogrammet omfattar tre årskurser. I den första lär man sig läsa och skriva på ifè, samtidigt som man samtalar om olika vanliga livssituationer och hur man ska hantera dem. I andra årskursen lär man sig tillämpad matte, och fortsätter samtalen om hur man ska ta itu med vanliga utmaningar. Deltagarna skapar egna texter tillsammans där de uttrycker sina tankar. I årskurs tre får man lära sig hantera olika dokument på det officiella språket franska. Samtidigt lär man sig moderna jordbruksmetoder och hur man driver ett jordbrukskooperativ. 

Två tredjedelar av deltagarna är unga tjejer och kvinnor. Varje studiegrupp på 20-25 personer samlas tre gånger i veckan, ca 2 timmar per gång. Gruppen leds av en person från byn, som arbetar för en låg ersättning och som fått en två veckors utbildning i hur man leder en grupp. En erfaren coach kommer på moped en gång i månaden för att vara med på en gruppsamling och försäkra sig om att allt går som det ska och att deltagarna hänger med och lär sig.  

Utbildningsprogrammet

ALEF har finansierat ACATBLI:s arbete i Benin sedan 2011. Sedan 2020 finansierar ALEF även verksamheten i Togo. ACATBLI:s arbete på språket ife har stor betydelse i ett område där ytterst få andra insatser görs för utveckling, varken av privata aktörer eller av statliga myndigheter. 
 

Resultaten

Resultaten som vår partnerorganisation ACATBLI berättar om vittnar om ett samhälle där det normala länge varit att vara icke läskunnig. De som deltar i grupperna får en fördel som de flesta andra inte har. 


Ett exempel på detta är att många deltagare och gruppledare har svårt att närvara på gruppsamlingarna under två perioder på året: Vid uppköp av bomullsskörden och vid skörden av cashewnötter anlitas de av uppköparna för att hjälpa till, eftersom de är läs- skriv- och räknekunniga. Deras nyförvärvade kunskaper hindrar dem från att lära sig mer! Man har löst detta genom att ordna extra gruppmöten, där de som fått extrajobb under skörden kan ta igen de avsnitt de missat. 


Tack vare att deltagarna i årskurs 3 lär sig läsa lite franska kan de följa upp barnens skolarbete. De har lärt sig att läsa barnens terminsbetyg ämne för ämne och förstå om det går bra eller dåligt för barnen. Andelen föräldrar som betalar för ett rapporthäfte där de kan följa barnens skolarbete har ökat från 50 % till 90 % tack vare lektionerna i kursen som handlar om detta. De lokala skolorna rapporterar att barnen går mer regelbundet i skolan. Andelen barn som klarar sin årskurs har ökat markant. Fler föräldrar skaffar nu födelseattester för sina barn, för de har förstått att de behöver dem när barnen ska börja skolan. 


Mammor som deltar i kurserna har lärt sig hantera barnens journalhäften; de har lärt sig att läsa de datum då barnen ska vaccineras och när de ska kontrollera sina spädbarns vikt och hälsa. 90 % av de deltagare som har spädbarn går nu på regelbundna kontroller. De har också förstått vikten av handhygien och rent vatten, och har lärt sig hur menstruationscykeln fungerar.


Deltagarna själva konstaterar att de fungerar bättre i relationer. De är mindre aggressiva, och har lättare för att uttrycka sina tankar, och att lyssna på andra. Det finns också en helt ny öppenhet för att lära sig och pröva nya saker, speciellt inom jordbruket. Man har insett att det går att få det bättre genom att förändra sitt sätt att arbeta. Genom kooperativen har människor i byarna blivit mindre individualistiska, och de som är fattiga vågar samarbeta med dem som har det bättre ställt. 

Här är några konkreta resultat som noterats av vår partnerorganisation: 

  • 90% av deltagarna har gjort någon förändring i vanor som har att göra med hygien och hälsa, t.ex. när det gäller dricksvatten, mat och att sova under myggnät.

  • 25% av de deltagare som bedriver handel har börjat notera vilka som handlar på kredit, och för kassabok över intäkter och kostnader. 

  • Upp till 90% av deltagarna vaccinerar nu sina barn. 

  • 60% av deltagarna har lärt sig använda en mobiltelefon. 

  • Flera grupper har startat spar- och lånekooperativ.

  • Mer än hälften av grupperna gör någon form av gemensamt arbete för att hjälpa varandra.

  • 65% av grupperna har skapat kommittéer för att hantera brunnar och vattenpumpar. 

  • Den lokala organisationen i Benin som driver projektet organiserade vid två tillfällen under 2019 arbetsdagar för att reparera huvudvägen mellan Tchetti och Doumé. 

  • Allt fler gruppledare och ”supervisors” har blivit tillfrågade av de lokala bycheferna att delta i arbetet med den lokala administrationen. Man har även börjat ge plats i de lokala byråden till kvinnor som deltagit i grupperna, vilket höjer kvinnornas status i byarna. 

Benin land.png
Benin land.png
Togo land.png
Togo land.png
COLLINESDEPARTEMENTET
PLATEAUXREGIONEN
Fakta

Startade: 2011

Partnerorganisation: ACATBLI

Språk: Ifè

Område: Plateauxregionen & Collinesdepartementet

Antal grupper 2023: 60

Antal deltagare 2023: 1250

Situationen
Partnerorganisationen
Kurserna
Utbildningsprogrammet
Resultaten
bottom of page