top of page

Dokument

Årsberättelser

Årsberättelser

I årsberättelserna kan du läsa om verksamheten, och även se vår ekonomiska redovisning. ALEF:s ekonomi granskas varje år av en auktoriserad revisor, samt av Svensk Insamlingskontroll, som säkrar att vi lever upp till kraven för att inneha ett 90-konto.

Stadgar

Ta del av ALEF:s stadgar. Välj att läsa dem på svenska, engelska eller franska.

Stadgar

Utvärderingar

I 2014 genomförde Prof Carol Benson och Dr Erina Iwasaki från forsknings- och utvärderingsföretaget MLE International en utvärdering av ALEF-metoden utifrån 450 deltagarberättelser från Uganda, Togo och Kongo-Kinshasa. 

I 2017 skrev två studenter från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet varsin utvärdering av ALEF samarbetspartner CACI:s projekt i Uganda. De undersökte hur kvinnorna som deltagit i projektet förändrat sina liv och sitt sätt att tänka.

Utvärderingar

Sekretess-

policy

I dokumentet kan du läsa om ALEF:s sekretesspolicy. Vi är måna om ta hänsyn till våra medlemmars och givares integritet, och att hantera personuppgifter enligt gällande lagar. Har du frågor kan du vända dig till info@alef.org.

Sekretesspolicy

Strategi & metod

I vårt strategidokument kan du läsa om hur ALEF arbetar, och hur vår metod för vuxenutbildning fungerar. 

Strategi och metod

Artiklar

På World Literacy Summit i Oxford mars 2018 presenterade ALEF sin metod under titeln ALEF's Empowement Groups - the Transforming Power of Self Expression. Ladda gärna ner föredraget i sin helhet i pdf-filen. 

Artiklar
bottom of page