top of page

Dokument

Årsberättelser

I årsberättelserna kan du läsa om verksamheten, och även se vår ekonomiska redovisning. ALEF:s ekonomi granskas varje år av en auktoriserad revisor, samt av Svensk Insamlingskontroll, som säkrar att vi lever upp till kraven för att inneha ett 90-konto.

Årsberättelser

Stadgar

Ta del av ALEF:s stadgar. Välj att läsa dem på svenska, engelska eller franska.

Stadgar

Utvärderingar

Under 2017 gjorde två studenter från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet varsin utvärdering av ALEF samarbetspartner CACI:s projekt i Uganda som en del av sina studier på magisternivå. De undersökte hur kvinnorna som deltagit i projektet förändrat sina liv och sitt sätt att tänka. Här kan du ladda ner rapporterna. De är skrivna på engelska.

Utvärderingar

Sekretess-

policy

I dokumentet kan du läsa om ALEF:s sekretesspolicy. Vi är måna om ta hänsyn till våra medlemmars och givares integritet, och att hantera personuppgifter enligt gällande lagar. Har du frågor kan du vända dig till info@alef.org.

Sekretesspolicy

Strategi & metod

I vårt strategidokument kan du läsa om hur ALEF arbetar, och hur vår metod för vuxenutbildning fungerar. 

Strategi och metod

Artiklar

På World Literacy Summit i Oxford mars 2018 presenterade ALEF sin metod under titeln ALEF's Empowement Groups - the Transforming Power of Self Expression. Ladda gärna ner föredraget i sin helhet i pdf-filen. 

Artiklar
bottom of page