top of page

Sagt om ALEF

Helene Hjärpe - sagt om.jpg
HELÉNE HJÄRPE
Grundare av Heléne Hjärpes Stiftelse för HEAL

"

Jag kom i kontakt med ALEF och Hélène Boëthius genom att de sökte bidrag i min stiftelse Heléne Hjärpes Stiftelse för HEAL.

Den unika metod som ALEF bygger på: att som första steg få lära sig att läsa, skriva och räkna i grupp, och samtidigt få tillfälle att träffa andra som befinner sig i svåra livssituationer att dela sina tankar och erfarenheter med. Det skapar gemenskap och förbättrar den mentala hälsan vilket i sin tur underlättar inlärningsförmåga och möjligheten att själv kunna förändra/förbättra sitt liv.

En naturlig följd med utveckling av matematik-kunskaper i årskurs 2 och att skriva längre texter i årskurs 3 skapar fantastiska möjligheter att förändra hela byar/samhällen genom kunskap att t ex använda pengar på bästa sätt, hur man odlar för att få bättre skördar osv. 

En helt annan livskvalitet för denna generation vilket ger till följd att de kan ge sina barn en bättre start på livet!

ALEF:s chanser att nå ut till många på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt måste tas till vara på bästa sätt!

"

Ellinor.jpeg
ELLINOR ÄDELROTH
Assistent till Dr Denis Mukwege, Panzisjukhuset; Professor emerita i lungmedicin, Umeå universitet

"

Det är I DR Kongo som jag mötte Hélène Boëthius och fick kännedom om ALEF:s unika metod för vuxenutbildning. Jag fick förmånen att få träffa bade deltagare och gruppledare, och jag blev imponerad av det mångfacetterade sättet för inlärning, empowerment och fattigdomsbekämpning som ALEF:s metod innebär. 

 

När de lokala organisationerna själv väljer ämnen som ska ingå i inlärningsprocessen, lär de sig också begrepp relaterade till dessa ämnesområden, t.ex. kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter, hälsorelaterade ämnen, hygiene, livsmedelsförsörjning, barnuppfostran, deltagande och ansvarstagande I det lokala samhället osv. 

 

Deltagarna har sjäva bekräftat för mig att denna inlärningsmetod har gjort en enormt stor skillnad i deras liv.

"

Clive.jpeg
CLIVE KA LUN LEE
Grundare av Phoenix Foundation; specialist inom social entreprenörskap; tidigare VD för världens största pris för utbildning; EMBA Global Asia, gemensamt program för Columbia Business School, London Business School och University of Hong Kong Business School

"

ALEF har en vision att med sin unika pedagogik utrusta lokala NGOs till att skapa en global rörelse för att skickliggöra unga och vuxna analfabeter. Medan många kostsamma pedagogiska metoder inte kan tillämpas på undervisning av analfabeter i fattiga länder, har ALEF gjort extraordinära framsteg när det gäller att framgångsrikt förvandla deltagarnas liv inom några månader. Vuxna som genomgått ALEF:s program går ut ur skuggorna och skammen över att vara analfabeter, och njuter av att lära sig på ett roligt, engagerande och värdebaserat sätt, som skapats tillsammans med lokala organisationer med fokus på livet, på sociala frågor och samhällsfrågor.

"

thorfinn_helena_6.tiff
HELENA THORFINN
Författare och journalist, grundare av MeSheWe, tidigare Sida-anställd i Bangladesh

"

Det var på nätet jag först lade märke till ALEF:s arbete, och hur de konsekvent och med stor kunskap publicerar berättelser om alfabetisering, och ofta lyfter alfabetisering som en människorättsfråga. Jag började se det tydliga sambandet mellan fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och alfabetisering som jag inte varit medveten om tidigare, och som många som är verksamma inom biståndet tenderar att missa. Som debattör inom globala fattigdomsfrågor har jag därigenom själv börjat lyfta dessa frågor när jag talar om metoder och sätt att arbeta med människor som lever i fattigdom.

 

Jag är imponerad över den enorma inverkan som ALEF:s närvaro har i samhällen och på individer där de arbetar. ALEF:s arbete i samhällen i Afrika verkar följa alla rekommenderade tillvägagångssätt som finns, och de verkar känna och respektera människorna och samhällena de arbetar i.

"

adam2.jpg
ADAM BOTT
Vice ordförande i Joint Help for Kurdistan; Gymnasielärare i engelska och historia

"

Jag har följt ALEF:s arbete under en tid, och fick nyligen möjlighet att observera deras unika ”empowerment group-metod” för vuxenutbildning under ett tre veckors seminarium med ALEF i Adama, Etiopien. Mitt arbete med JHK för att stödja fördrivna minoriteter i Irak och Syrien har varit en ständig påminnelse om vikten av grundläggande vuxenutbildning för fattiga och marginaliserade. Jag tror att ALEF:s ”empowerment group-metod” är särskilt lämpad att möta detta viktiga behov av flera skäl:

  • Fokus på hela samhället. Läskunnighet betraktas inte bara som en individuell färdighet utan en kollektiv resurs, ett verktyg som stärker familjer och samhällen.

  • Respekt för vuxna deltagares behov: Vuxna i marginella samhällen har ett stort ansvar. För att bli motiverade måste de känna att de lär sig snabbt, att färdigheterna är meningsfulla och kan tas i bruk omedelbart i deras vardag.

  • Tar empowerment på allvar. ALEFs inställning är radikal och principiell: ”vi talar aldrig om för människor vad de ska tänka”. Målet är att hjälpa deltagarna att använda sin kunskap, sina erfarenheter och sin expertis.

  • Känslighet för lokala situationer. ALEF utvecklar unika läromedel baserade på språklig analys av målspråket och kartläggning av livsmiljön i mottagargemenskapen.

  • Skalbarhet. ALEF-metoden gör det möjligt att planera och utveckla ett nytt projekt snabbt. De detaljerade handböckerna, tydliga lektionsplaner och support / uppföljningssystem gör det enkelt att utbilda och rekrytera gruppledare.

  • Hållbarhet. ALEF:s strategi är att genom intensiv utbildning och vägledning i tidiga stadier, utrusta lokala partners att själva upprätthålla ”empowerment group” -program. De är inte beroende av ALEF:s långsiktiga stöd.

"

bottom of page