top of page

ALEF söker ny generalsekreterare

Sedan 2010 ger ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators, kvinnor och män i Afrika söder om Sahara redskap att ta sig ur fattigdom och utanförskap. Genom ALEF:s unika pedagogiska metod har 10 000-tals människor lärt sig läsa, skriva och räkna och fått kraft att förändra sina liv. Då grundaren av ALEF går i pension söker organisationen en ny GENERALSEKRETERARE. 

 

Utmaningen 

Enligt Unesco är 773 miljoner människor i världen analfabeter. Grundutbildning för vuxna är ett försummat område i internationellt utvecklingssamarbete. Behovet av effektiva utbildningsinsatser är enormt. ALEF:s potential är därför närmast obegränsad. 

ALEF har varit en framgångssaga med en stadigt växande verksamhet. Utmaningen är nu att leda ALEF till nästa nivå, så att ännu fler människor i ytterligare länder får möjlighet att lyfta sig ur utanförskap och fattigdom. 

 

Förväntningarna 

Du blir bärare av ALEF:s vision och värderingar, och du antar utmaningen att lyfta organisationen till nästa nivå. Din förmåga att skapa relationer och bygga nätverk, både för förstärkt finansiering och utvidgat internationellt partnersamarbete, får en avgörande betydelse.  

 

Det dagliga arbetet  

Du kommer att jobba operativt i en liten effektiv organisation och leda en grupp kompetenta och ansvarstagande medarbetare. Du är strukturerad i det dagliga arbetet och målinriktad i det strategiska, samtidigt som du har järnkoll på det finansiella läget. Du rapporterar till ALEF:s styrelse. 

 

I bagaget 

Du kan peka på framgångsrikt förändringsarbete i ditt tidigare arbetsliv och har varit internationellt verksam. Tidigare arbete inom bistånd och internationellt utvecklingsarbete tillmäts stort värde. Du har en förståelse för utbildningens roll i biståndet. Du är en erfaren ledare, van att ta ansvar för helheten och trygg i din representativa uppgift. Erfarenhet av att arbeta med långsiktig finansiering av ideell verksamhet är en viktig merit. Akademisk utbildning inom relevant område, goda kunskaper i svenska, engelska och gärna även franska, god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt samt pedagogiska färdigheter tillmäts också stor betydelse. 

 

ALEF är en religiöst och politiskt obunden svensk ideell förening. Kansliet ligger i Vällingby i Stockholm. 

  

Tillträde sker hösten 2024. Ansökningar tas emot löpande och skickas till nuvarande generalsekreterare Hélène Boëthius, helene@alef.org. Bifoga CV och referenser. Vill du veta mer om tjänsten? Ring Hélène Boëthius på 070-6304455. www.alef.org. Du kan också kontakta Isa-Lei Moberg i ALEF:s styrelse på telefon 070-4241294.  

bottom of page