top of page

Kongo Kinshasa

Kongo-Central, CEC

P1100907_edited.jpg

Folket

Språket kikongo är ett av de fyra nationalspråken i Kongo-Kinshasa och talas av flera miljoner i bl.a. provinsen Kongo Central som ligger som en kil mellan Kongo-Brazzaville i norr och Angola i söder. Här bor många människor i små byar i närmast väglöst men bördigt land. De lider inte brist på mat, men på grund av den dåliga infrastrukturen har de svårt att sälja sina jordbruksprodukter och få råd att köpa varor och att betala sjukvård, skola m.m. Liksom i övriga Kongo-Kinshasa lider människor under en regim som frågar lite efter medborgarnas bästa.

Partnerorganisationerna

Till de här trakterna kom missionärer från Svenska Missionsförbundet redan i mitten av 1800-talet. Det finns en lång och obruten tradition av kontakt med Sverige och svenskar. En församling inom samfundet CEC i den lilla byn Mukimbungu har skaffat sig några vänförsamlingar i Sverige, fyra församlingar inom Equmeniakyrkan i Kisa, Rimforsa, Skeda och Södra Vi; den s.k. Mukimbungugruppen. Utbytet har varit livligt under årens lopp, med ömsesidiga besök och gemensamma projekt.

 

Denna grupp anlitar sedan 2018 ALEF för framställning av läromedel på språket kikongo och för utbildning av en lokal projektorganisation med säte i byn Kasi.

 

Kurserna

Under april-maj 2018 och 2019 genomförde ALEF två seminarier i centralorten Kimpese där manualer och deltagarhäften för årskurs 1 och 2 enligt ALEF:s metod skapades. Kuserna är uppbyggda på samma sätt som i de andra folkgrupper där ALEF skapat läromedel. I årskurs 1 lär man sig läsa och skriva modersmålet genom att arbeta med egna texter som samtal runt angelägna ämnen. I årskurs 2 fortsätter man läsning och skrivning och lägger till de fyra räknesätten. 

Utbildningsprogammet

Under 2018 och 2019 har tolv grupper genomförts i årskurs 1, och sex i årskurs 2. Under april-maj 2020 skulle ALEF ha genomfört ett tredje seminarium för att skapa den tredje och sista årskursen, så att de första sex grupperna skulle kunna fortsätta studierna. Men corona-epidemin satt stopp för detta. Seminariet genomfördes istället digitalt i april och juni 2021.

DR_Kongo_land_grön.png
DR_Kongo_land_grön.png
Fakta
KONGO-CENTRAL

Startade: 2018

Partnerorganisation: CEC

Svensk partner: 

Mukimbungugruppen

Språk: Kikongo

Område: Kongo-Central

Antal grupper 2020: 12

Antal deltagare 2020: 200

Deltagare sedan start: 250

Partnerorganisationerna
Folket
Kurserna
Utbildningsprogrammet
bottom of page