top of page

Uganda, CACI

2016-05%20Uganda%20lv%201%20IMG_2675_edi
Situationen

Folket

Luganda är Ugandas största språk. De som talar språket kallas Baganda. Landet Uganda är uppkallat efter denna folkgrupp på 5,5 miljoner.

Många unga och vuxna saknar grundfärdigheter i läsning och skrivning och räkning. Detta leder till utanförskap och sårbarhet. De blir lätt lurade, de diskrimineras, de saknar kunskap om sina rättigheter. De kan inte kontrollera sin egen ekonomi eller räkna ut priser.

Till storstäderna Kampala och Entebbe flyttar många unga från landsbygden i hopp om att hitta försörjning. Företagsamheten och drivkraften att lyckas är stor. Men utan utbildning är det svårt att ta sig över fattigdomsgränsen. Unga grabbar kör motorcykeltaxi, flickor jobbar som hushållshjälp. Lyckas man få ihop ett litet startkapital kan man köpa varor och sälja. Några hittar inget jobb, och skäms för att återvända till hembyn. Det kan bli inkörsporten  till kriminalitet, prostitution och misär.

 

Partnerorganisationen

Den lokala organisationen CACI (Change African Child International) arbetar i storstäderna Kampala och Entebbe. De har sedan tidigare ett arbete bland unga arbetslösa med utbildning i hantverk, företagande och sociala insatser.  Deltagarna erbjuds därigenom andra aktiviteter som i kombination med de nya kunskaperna i läsning, skrivning och matte kan leda till en försörjning.

Sedan starten 2013 har programmet blivit allt mer etablerat. Kurserna är efterfrågade i hela området. Andelen som hoppar av utan att fullfölja kursen är mycket låg, under 15% (I de flesta liknande program är det 50 % eller mer). 

Kurserna

Under åren 2013-2016 utarbetade ALEF en serie på tre kurser och läroböcker på luganda tillsammans med projektteamet. 

I årskurs 1 lär man sig grundläggande läsning och skrivning på luganda och övar läsning på texter man skapar själva. Man samtalar om vanliga vardagsutmaningar och tar beslut om hur man ska hantera dem.

 

Årskurs 2 fokuserar på hur man använder de fyra räknesätten i vardagen, samtidigt som man fortsätter med läsning och skrivning. I denna årskurs introduceras även lätta konversationer på engelska. 

I den 3:e årskursen läser man längre texter. Man diskuterar mänskliga rättigheter utifrån den lokala situationen. Grupperna lär sig hur de kan starta och driva en ekonomisk förening tillsammans. De lär sig också att läsa och skriva på engelska, och att tolka olika dokument på engelska som de stöter på i vardagen, t.ex. räkningar, skolbetyg och skyltar.

Under sju månader möts grupperna 2 gånger i veckan. De träffas i lokaler som de själva ordnar, ibland under ett träd, ibland på en bakgård eller i någons vardagsrum. Gruppledarna kommer från samma område som deltagarna, och får en två veckors utbildning i metoden. En coach besöker varje grupp regelbundet. 

Resultaten

Sedan projektet startade 2013 har vi sett fantastiska resultat. Individer och grupper börjar förändra sina liv, får nytt hopp, tar kontrollen över sin ekonomi och startar inkomstgenererande aktiviteter. De börjar arbeta tillsammans i grupper och hävda sina grundläggande mänskliga rättigheter. De står upp mot maktmissbruk och korruption.

 

Slående i projektet i Uganda är att så många grupper och individer har startat olika företag. Här ett axplock bland de många småföretag som vuxit upp tack vare projektet:

 

  • Några kvinnor startade ett fiskekooperativ, och köpte flera fiskebåtar. De torkade fisken och sålde den tonvis till uppköpare.

  • En annan grupp startade ett bageri och äggproduktion. De säljer bröd och ägg till lokala skolor.

  • En snickare kunde starta ett sparkooperativ för flera snickerier, som gjort att man fått rörelsekapital och kan utvidga och investera i verksamheten.

  • Några ungdomar startade en danstrupp som uppträder på fester och bröllop mot betalning.

  • En kvinna köper fisk som hon friterar och säljer på marknaden. Hon gör alla betalningar och beställningar på mobilen.

En annan viktig effekt av projektet är att deltagarnas barn får en bättre skolgång. Mammor inser att även flickor behöver gå i skolan. Tack vare en förbättrad ekonomi har de råd att betala skolavgifter och köpa läroböcker åt barnen. Tack vare kunskaper i engelska kan de läsa och förstå barnens skolbetyg och de första skolåren kan de hjälpa sina barn med läxor.

 

Under hösten 2017 gjorde två studenter från Sahlgrenska Akademin i Göteborg varsin utvärdering av ALEF:s projekt i samarbete med CACI i Uganda. Här kan du ladda ner rapporterna.

Uganda land.png
Uganda land.png
KAMPALA
Fakta

Startade: 2013

Partnerorganisation: CACI

Språk: Luganda

Område: Kampala

Antal grupper 2023: 83

Antal deltagare 2023: 1900

Partnerorganisationen
Kurserna
Resultaten
bottom of page