Uganda, CACI

2016-05%20Uganda%20lv%201%20IMG_2675_edi
 

Folket

Många unga och vuxna i Uganda saknar grundfärdigheter i läsning och skrivning och räkning. Detta leder till utanförskap och sårbarhet. De utsätts lätt för att bli lurade, de diskrimineras, de har inte kunskap om sina rättigheter och saknar grundläggande kunskaper om hälsa och hygien. De kan inte kontrollera sin egen ekonomi, sätta rätt priser eller räkna ut vad saker kostar.

Till storstäderna Kampala och Entebbe flyttar många unga från landsbygden i hopp om att hitta försörjning. Men utan utbildning har de små chanser att ta sig över fattigdomsgränsen. Unga grabbar försöker försörja sig som förare för motorcykeltaxis, flickorna jobbar som hushållshjälp. Den som lyckas få ihop ett litet startkapital kan köpa varor och återförsälja i mindre kvantiteter. Många hittar inget jobb alls, och skäms för att återvända tillbaka till hembyn och erkänna sitt misslyckande. Det kan bli inkörsporten till kriminalitet och prostitution, och till öppen misär.

 

Luganda är Ugandas största språk. De som talar språket kallas Baganda och deras kungadöme kallas Buganda. Landet Uganda är uppkallat efter denna folkgrupp på 5,5 miljoner, som är Ugandas största.

Partnerorganisationen

Den lokala organisationen CACI (Change African Child International) arbetar bland människor i utkanterna av storstäderna Kampala och Entebbe. De har sedan tidigare ett arbete bland unga arbetslösa, med utbildning i hantverk, företagande och sociala insatser. CACI har ett nära samarbete med flera andra lokala organisationer. De ställer personal till förfogande och hjälper till att organisera och följa upp studiegrupperna. Via deras nätverk kan man utöka antalet studiegrupper, och samtidigt erbjuda deltagarna att integreras i andra aktiviteter som leder till att de kan hitta en försörjning.

Sedan starten 2013 har programmet blivit allt mer etablerat. Kurserna är efterfrågade i hela området, och andelen som hoppar av utan att fullfölja kursen är mycket låg, under 15%. I de flesta liknande program är det 50 % eller mer som inte avslutar kursen. Myndigheterna börjar nu få ögonen på detta arbete, och CACI hoppas på att kunna etablera ett samarbete som kan leda till att metoden börjar användas av andra aktörer bland de flera miljoner ugandier som missat chansen att gå i skolan.

Kurserna

ALEF utarbetade en serie kursplaner och läroböcker på luganda tillsammans med ett projektteam under åren 2013-2016. De har under åren använts i över 100 grupper i tre årskurser.

I årskurs 1 lär man sig grundläggande läsning och skrivning på luganda och övar läsning på texter man skapar själva. Man samtalar om vanliga vardagsutmaningar och tar beslut om hur man ska hantera dem.

 

Årskurs 2 fokuserar på hur man använder de fyra räknesätten i vardagen. Samtidigt fortsätter man med läsning och skrivning på modersmålet. I denna årskurs introduceras även lätta konversationer på engelska. Samtalen om vardagslivets utmaningar och lösningarna på problemen fortsätter.

I den 3:e årskursen läser man längre texter. Man diskuterar mänskliga rättigheter utifrån den lokala situationen. Grupperna lär sig hur de kan starta och driva en ekonomisk förening tillsammans. De lär sig också att läsa och skriva på engelska, och att relatera till och tolka de olika dokument på engelska som de stöter på i vardagen, t.ex. räkningar, skolbetyg och skyltar och anvisningar från myndigheter.

Under tiden maj-oktober samlas alla grupperna 2 gånger i veckan, ett par timmar varje gång. De möts i sina hemområden i lokaler som de själva ordnar, ibland under ett träd, ibland på en bakgård eller i någons vardagsrum. I november genomgår alla ett slutprov. Alla grupper besöks minst en gång i månaden av någon från projektledningen, för att säkra att allt fungerar och att man följer kursplanen och leder grupperna med den rätta metodiken.

Resultaten

Sedan projektet startade 2013 har vi sett fantastiska resultat. Individer och grupper börjar förändra sina liv, får nytt hopp, tar kontrollen över sin ekonomi och startar inkomstgenererande aktiviteter. De börjar arbeta tillsammans i grupper och hävda sina grundläggande mänskliga rättigheter. De står upp mot maktmissbruk och korruption.

 

Slående i projektet i Uganda är att så många grupper och individer har startat olika företag. Här ett axplock bland de många småföretag som vuxit upp tack vare projektet:

 

Några kvinnor startade ett fiskekooperativ, och köpte flera fiskebåtar. De torkade fisken och sålde den tonvis till uppköpare. En annan grupp startade ett bageri och äggproduktion. De säljer bröd och ägg till lokala skolor. En snickare kunde starta ett sparkooperativ för flera snickerier, som gjort att man fått rörelsekapital och kan utvidga och investera i verksamheten. Några ungdomar startade en danstrupp som uppträder på fester och bröllop mot betalning. En kvinna köper fisk som hon friterar och säljer på marknaden. Hon gör alla betalningar och beställningar på mobilen.

En annan viktig effekt av projektet är att deltagarnas barn får en bättre skolgång. Mammor inser att även flickor behöver gå i skolan. Tack vare en förbättrad ekonomi har de råd att betala skolavgifter och köpa läroböcker åt barnen. Tack vare kunskaper i engelska kan de läsa och förstå barnens skolbetyg och de första skolåren kan de hjälpa sina barn med läxor.

 

Under hösten 2017 gjorde två studenter från Sahlgrenska Akademin i Göteborg varsin utvärdering av ALEF:s projekt i samarbete med CACI i Uganda. Här kan du ladda ner rapporterna.

För 2020 hade CACI planerat att genomföra 54 studiegrupper med drygt 1100 deltagare. De hade just börjat utbilda gruppledare när restriktioner i rörelsefriheten infördes på grund av coronapandemin. Nu distribuerar man i stället mat till behövande i organisationens nätverk tack vare det bidrag som ALEF kunnat överföra. Många människor har förlorat alla möjligheter till intäkter på grund av restriktionerna, och svälten breder ut sig snabbt. Om restriktionerna lyfts kan kurserna starta upp i juli eller augusti.

KAMPALA
Fakta

Startade: 2016

Partnerorganisation: CACI

Språk: Luganda

Område: Kampala

Antal grupper 2020: 54

Antal deltagare 2020: 1100

Deltagare sedan start:

 
 
 
ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators

Första steget ut ur fattigdom, förtryck och utanförskap.

E-post: info@alef.org

Telefon: 072-3415615

Organisationsnummer: 802452-4681

Plusgiro: 90 02 17-1

Swish: 123 900 2171

© 2019 by ALEF   |   Sekretesspolicy