• Black Facebook Ikon
  • Black Instagram Ikon
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • Black YouTube Ikon
  • Black Twitter Ikon

ALEF

Adult Learning and Empowerment Facilitators

Folkbildning på modersmålet för 
världens 750 miljoner analfabeter

Varför vi behövs

Stöd oss som månadsgivare eller med en engångsgåva

Info om våra samarbeten

ALEF-metoden för vuxenutbildning

Läs om vårt nya projekt i Etiopien

ALEF

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators, grundades i maj 2010 som en svensk, ideell organisation. ALEF har utvecklat en unik metod för folkbildning för unga och vuxna som inte haft möjligheten att gå i skolan. I studiegrupper som träffas ett par gånger i veckan får deltagarna lära sig läsa, skriva och räkna, och att använda färdigheterna  som redskap för att själva ta kontrollen över sina liv, och förändra sin livssituation.

Att kunna läsa, skriva och räkna är en förutsättning för demokrati och för att fullt ut använda och utveckla sina inre och yttre resurser. 

Nytt projekt i Etiopien

 
Nytt projekt under Senaste nytt.jpg

Under 2019-2020 assisterade ALEF ett team i Etiopien att skapa en grundkurs enligt ALEF:s metod på Etiopiens största modersmål, Afan Oromo, som talas av ca 35 miljoner människor. Coronapandemin bröt ut just när materialen var klara, vilket gjorde att allt lades på is under större delen av 2020.

ALEF har nu börjat använda materialen  tillsammans med  den etiopiska lokala organisationen Mothers' and Children's Development Organisation, MCDO. Organisationen leds av Ms Aregash Geleta, som var den enda kvinnan som medverkade i utarbetningen av kursmaterialet.  Aregash bidrog mycket med sina erfarenheter av kvinnors villkor.

MCDO genomför under 2021 ett pilotprojekt med 9 studiegrupper med ALEF-metoden. Huvudfinansiär för projektet är stiftelsen Tornspiran. 

Etiopien är ett av de länder i världen där flest vuxna saknar läs- och skrivfärdigheter. Detta projekt är en liten början som kan bli till något stort. Läs mer om projektet under Samarbeten.

Swish 123 900 2171
Plusgiro 90 02 17-1
Bankgiro 900-2171

ALEF söker volontärer

Vill du hjälpa oss att samla in pengar till ALEF? Läs mer här. 

Stöd oss

Ge en ny chans till några av jordens 773 miljoner analfabeter
Swisha till 123 900 2171