FÖRETAG

Ditt företag kan bli sponsor för ALEF, t.ex genom att vara med och sponsra ett event, en annons eller att vara fadder för en studiegrupp. Ni kan också bli en långsiktig partner till ALEF, och  finansiera delar av eller ett helt projekt. Vi är öppna för olika sätt att samarbeta, och skapar en win-win-situation där ditt företag får exponering samtidigt som människor i underläge får chansen att förändra sina liv. Kontakta oss, för samtal om ett lämpligt upplägg. 

Gruppfadder
Som gruppfadder tar ditt företag ansvar för en hel studiegrupp på 25 personer. Du betalar hela kostnaden för gruppledare, läroböcker, uppföljning, svart tavla och kritor, och diplom. Du får ett par rapporter från din grupp under tiden som kursen pågår. När din grupp mottagit sina diplom får du ett inramat foto. Kostnaden för en studiegrupp varierar från land till land, mellan  5000 och 15000 kr. Kontakta oss för mer info. 

Timblads måleri AB, http://timblad.se/  sponsar för tredje året en studiegrupp i byn Kashombe i Sydkivuprovinsen i Demokratiska Republiken Kongo.

Upplevelse.com  https://www.upplevelse.com/  sponsrar en studiegrupp i byn Akpaki iBenin under tre år. Gruppen går andra  året 2018. 

Little Beat Music   http://www.ingemarolsson.se/ sponsrar två studiegrupper i Benin i årskurs 2 som lär sig matte för vardagen. 

Event och annonsering

Företagen nedan har sponsrat ett event eller en annons för ALEF.

ALM&MÖLLER, Kungliga Magasinet  https://www.facebook.com/KungligaMagasinet