Styrelse

STYRELSENS MEDLEMMAR

ORDFÖRANDE 
ALEF:s grundare  Hélène Boëthius, har jobbat med alfabetisering och bistånd i 30 år, först i Togo och sedan för bl.a. Läkarmissionen och PMU InterLife och som fristående konsult med projektbesök i hela världen. Bor i Hässelby, Stockholm. Hélène är verksamhetsansvarig och jobbar heltid för ALEF.  mail: helene@alef.org


 

LEDAMÖTER I STYRELSEN                        SUPPLEANTER
Lena Insulander                                                           Inge Pierre
Halina Hylander                                                           Agneta Lind
Hans Lundberg                                                            Lotta Damstedt
Lars-Åke Davidsson                                                  
 


VALBEREDNING
Patrick El Cheikh
Diane Manu