750-miljonersfrågan
750 miljoner människor lever i extrem fattigdom. Lika många har aldrig fått lära sig läsa. Det är samma människor. Fattigdom och analfabetism förhåller sig till varandra som hönan till ägget. De är både orsak och verkan.

Varför lär vi dem då inte att läsa, skriva och räkna?
Här är några tänkbara svar:

 • Det går inte. Vi har redan försökt. Det ger inga mätbara resultat.      
 • Det är för dyrt och tar för lång tid.
 • Det är onödigt. Deras barn kommer ju ändå att gå i skolan.
 • Det är inte politiskt korrekt. Bistånd ska användas till att lära
  människor att utkräva sina mänskliga rättigheter från staten

ALEF har ett annat svar
Vi har en metod som :
·        Fungerar : människor lär sig läsa, skriva och räkna; de ökar förståelsen för sin livssituation och vad de själva kan förändra;          de lär sig kräva sina rättigheter och att organisera sig i ett civilt samhälle.
·        Är kostnadseffektiv och skalbar och ger resultat efter kort tid.
·        Motiverar och utrustar föräldrar att skicka sina barn till skolan, att följa uppderas skolgång och att  barnens rättigheter.
·        Kombinerar rättighetsbaserad utveckling med socio-ekonomisk och psyko- social utveckling och använder      
         målgruppsanpassade läromedel.

Välkommen till en introduktionskurs i ALEF:s metod

Vem kan delta?

 • Du som arbetar för en organisation med intresse för liknande verksamhet.
 • Du som går/har gått en relevant akademisk utbildning
 • Du som vill arbeta med internationella utvecklingsfrågor
 

Vad innehåller kursen?
En introduktion till ALEF:s metod och pedagogik för folkbildning som biståndsstrategi, med konkreta exempel från våra projekt.
Vi använder samma pedagogik i introduktionskursen som i vår metod: interaktiva övningar, samtal och reflektion. Du bidrar med dina tankar och erfarenheter till ett gemensamt lärande


Vad kan jag göra efter kursen?
Du får en inblick i hur metoden fungerar och får svaret på följande frågor:

 • Är detta en metod som vår organisation vill använda?
 • Vill jag utbilda mig vidare för att kunna använda metoden?
 • Skulle jag vara intresserad av en traineetjänst med ALEF?


Frågor till: Hélène Boëthius, 070-630 44 55 eller helene@alef.org
Kostnad: 1500 kr (800 kr för studenter och ALEF-medlemmar).
Plats: Tempus studenthem i Bromma, T-bana Åkeshov
Datum: Torsdag 21 september och Fredag 22 september, 9.00-16.00


Anmälan senast 8 september till Hélène Boëthius på helene@alef.org.
Svara på följande frågor: Namn // Abetar för/Studerar vid // Adress o telefon // Berätta varför du vill gå kursen // Kost/allergier:
Sätt samtidigt in 200 kr i anmälningsavgift på pg 90 02 17-1 eller swish 123 900 2171. Skriv ”anmälningsavgift introkurs” i meddelandet. Vid återbud kan vi tyvärr inte återbetala anmälningsavgiften.