Folkbildning bland Ifefolket

Bakgrund

Ifefolket är ett fattigt folk på ca en kvarts miljon, som bor utspridda i ca 400 mindre byar och några städer på savannerna i mellersta Togo och i Benin. Deras centralort i Togo är staden Atakpamé, som ligger 16 mil norr om huvudstaden Lomé vid Atlantkusten.

Över hälften av alla vuxna och ungdomar har aldrig gått i skolan. Folket lever av enkla odlingar, mest majs, bönor, majs och hirs. Jorden är stenig och mager, och det är ofta dåligt med regn. Fattigdomen är stor. Man lider av många olika sjukdomar som malaria, diarrésjukdomar, parasiter och HIV/Aids.

Vår samarbetspartner : ACATBLI

Projektet drivs av en lokal organisation, Acatbli. Deras verksamhet i Togo finansieras av ett Sida-bidrag förmedlat via en annan svensk organisation. Det bidraget täcker även löner för fyra heltidsanställda projektsamordnare. Acatbli samarbetar i sin tur med sju mindre lokala ideella föreningar, var och en ansvarig för något 50-tal byar. Personalen i dessa organisationer är inte avlönade, men de får ett mindre arvode för sina insatser.

Kurserna

Sedan många år driver Acatbli studiecirklar i provinserna Tchetti och Doumé i Benin. Studieprogrammet omfattar tre årskurser. I den första lär man sig läsa och skriva. I andra årskursen lär man sig även tillämpad matte, och i årskurs tre, studerar man franska och lär sig mer om jordbruk och hur man driver ett jordbrukskooperativ. Varje lektionstillfälle börjar med ett samtal där deltagarna lär sig reflektera över sin livssituation, och samtalar om hur de själva kan förändra och påverka sin situation. Alla texter anknyter till deltagarnas vardagsliv. Två tredjedelar av deltagarna är unga tjejer och kvinnor. I oktober varje år börjar man rekrytera nya deltagare, i samband med diplomutdelningsceremonierna.  

Varje studiegrupp samlas tre gånger i veckan, ca 2 timmar per gång. Gruppen leds av en person från byn, som arbetar för en närmast symbolisk ersättning och som fått en två veckors utbildning i hur man leder en grupp. En erfaren handledare kommer på moped en gång i månaden för att vara med på en gruppsamling och försäkra sig om att allt går som det ska och att deltagarna hänger med och lär sig.  

Varje deltagare får ett antal läroböcker och bredvidläsningsböcker. I första årskursen har man fem läs- och skrivhäften och ett par bredvidläsningsböcker i hälsa, hygien och jordbruk. I de andra kurserna har man matteböcker, läseböcker m.m. Den lokala organisationen i Benin tar ett stort ansvar för uppföljning och organisation av grupperna. 


Budget för 2017 ligger på 378 000 kr. För det kan ACATBLI genomföra 75 grupper med ca 15 000 deltagare. Varje grupp kostar alltså 5000 kr. 

Den största kostnaden är utbildning av gruppledare, 113 000 kr. I år började man använda en helt ny mattekurs som ALEF och ACATBLI utarbetade tillsammans under 2016 med finansiering från Folk&Språk. 50 nya gruppledare fick en två veckors kurs i hur man använder de nya kursmaterialen. Man har också utbildat 25 gruppledare för årskurs 1.

Tryckning av läroböcker kostar 80 000 kr, och lika mycket kostar uppföljning av grupperna. Varje grupp får besök av en coach en gång i månaden, och ledarteamet från ACATBLI i Togo gör tre besök under läsåret. 

Under hösten kommer ALEF att göra en uppföljningsresa, och då kommer vi också att arbeta med nya läromedel för årskurs 3, med betoning på jordbruksutveckling, arbete i kooperativ och franska för husbehov. 

Under perioden oktober 2016-maj 2017 har ALEF överfört 285 000 kr till projektet. Vi behöver ytterligare 93 000 kr för att slutföra projektet.