DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO

ALEF:s partner ADECK är en lokal ideell förening som arbetar i Kabaredistriktet i Sydkivuprovinsen i Östra D.R. Kongo. Här talar man modersmålet mashi. Sedan 2013 genomför ALEF ett folkbildningsprogram på mashi i samarbete med ADECK. Organisationen har erfarenhet av att arbeta med utveckling och utbildning, och har välutbildad personal med dokumenterade erfarenheter. Tillsammans med ADECK har ALEF:s ledare Hélène Boëthius utarbetat kursplaner och läromedel på mashispråket, som talas av drygt en miljon människor, varav ungefär 45 % är analfabeter. Sedan starten har ca 3000 personer deltagit i ALEF:s program i Sydkivu. Det finns nu läromedel och kursplaner för tre årskurser.

Folket i Sydkivuprovinsen i Demokratiska Republiken Kongo har drabbats hårt av över 20 års konflikt och kaos. Det beräknas att upp till 6 miljoner människor har dödats i regionen i den långa konflikten, och en miljon kvinnor våldtagits. Oroligheterna har ökat fattigdomen och hindrat barnens skolgång, särskilt för flickor.

Det finns liten förståelse för mänskliga rättigheter; maktmissbruk, korruption och laglöshet är utbredda. Människor på landsbygden saknar ofta kunskaper om grundläggande hälsovård och lämpliga jordbruksmetoder. Utan matematikkunskaper är det svårt att hantera ekonomi och småföretag, vilket leder till avbrott i barnens skolgång.

Befolkningen har passiviserats och drabbats av missmod, maktlöshet och brist på tillit och hopp. Man har vant sig vid att leva på allmosor, och har tappat tilltron till sin förmåga att själv kunna ta kontrollen över sina liv, och skapa sig en bra framtid.

Resultaten har hittills varit mycket goda. Individer och grupper börjar förändra sina liv, får nytt hopp, tar kontrollen över sin ekonomi och startar inkomstgenererande aktiviteter. De börjar arbeta tillsammans i grupper och hävda sina grundläggande mänskliga rättigheter. De står upp mot maktmissbruk och korruption. De som deltagit i grupperna förstår vikten av att skicka sina barn till skolan – även flickorna.  Genom att familjen får bättre ekonomi kan de betala skolavgifterna och säkra en regelbunden skolgång.

Här är ett exempel på hur kursen påverkar barnens skolgång: Under 2013 fanns 150 deltagare i årskurs 1 i ett område. Av deltagarnas barn gick inte en enda flicka i skolan vid kursens början. När kursen slutade hade mammorna skickat 58 % av sina flickor till skolan. Totalt började 126 barn skolan det året tack vare kursen för mammorna.

Sedan starten 2013 har programmet blivit allt mer etablerat i området. I början förväntade många sig att få betalt för att de deltog i kurserna. Deltagandet var sporadiskt, och inlärningsnivån ganska låg. Nu konstaterar vår partnerorganisation att alla som går i årskurs 3 kan läsa och skriva sitt modersmål utan problem. Kurserna är efterfrågade i hela området, och andelen som hoppar av utan att fullfölja kursen är mycket låg, under 25%. I de flesta liknande program är det 50% avhopp eller mer.

Under 2017 genomfördes 6 grupper i årskurs 2, matte för vardagslivet, och 7grupper i årskurs 3. I den tredje årskursen läser man längre texter på både mashi och swahili, samtalar om hur man kan förbättra sin ekonomi och levnadsstandard, vad mänskliga rättigheter är och hur man kan försvara dem, och hur man startar ett sparkooperativ. Det var första året som vi genomförde grupper i årskurs 3, och gensvaret var stort. Människor kom igång med nya sätt att tjäna egna pengar, och flera grupper startade sparkooperativ. De publicerade texter på anslagstavlor, och många läste texterna på sitt modersmål och engagerade sig i frågor om rättvisa och säkerhet. ADECK har också lärt upp två andra mindre organisationer som genomför tre grupper var i årskurs 1 under 2017. 

Under 2018 genomför vår partnerorganisation ADECK 19 studiegrupper i tre årskurser med ca 370 deltagare, 10 grupper i årskurs 1, 3 i årskurs 2 och 6 grupper i den tredje och sista årskursen. I september startades en repetitionskurs på två månader för fem grupper med 100 deltagare som genomgått årskurs 2 ett tidigare år, som förberedelse för att kunna ta den tredje årskursen under 2019. Den totala budgeten för 2018 är på drygt 300 000  kr. Varje grupp har ca 25 deltagare.
I årskurs 1 lär man sig grundläggande läsning och skrivning på modersmålet, och övar läsning på texter man skapar själva. Årskurs 2 fokuserar på att lära sig använda de fyra räknesätten, samtidigt som man fortsätter med läsning och skrivning på modersmålet och även introducerar läsning på  swahili.
I den 3e årskursen läser man längre texter på både modersmålet mashi och swahili. Man diskuterar mänskliga rättigheter utifrån den lokala situationen, och grupperna lär sig hur de kan starta ett sparkooperativ tillsammans. Idén med sparkooperativet, som också kallas ”Ömsesidig solidaritet” är att varje medlem bidrar med ett litet belopp varje vecka. Ur den gemensamma kassan ger man varandra små mikrolån. Man har också en kassa för social hjälp vid t.ex. sjukdom och dödsfall, samt en kassa för gemensamma projekt.

I augusti 2018 genomförde ADECK en särskild utbildning för de grupper som avslutat årskurs 3 och för dem som genomför åk 3 detta år. En konsult gav fördjupad utbildning i hur man driver ett sparkooperativ. Resultatet blev att grupperna tog detta på mycket större allvar. Fler började bidra regelbundet och i flera grupper höjde man beloppet som var och bidrar med varje vecka. Nu kan man börja planera gemensamma projekt för att lyfta familjernas ekonomi.

Det börjar växa fram en förståelse ute i byarna att man själv kan ta tag i sitt liv och förändra det med hjälp av sina egna resurser, i stället för att bara vänta på att få nödhjälp utifrån. Efter över 20 års konflikt och humanitär katastrof börjar folk få tillbaka självförtroendet och tilliten till att de själva kan skapa ett bra liv. Detta leder i sin tur till större efterfrågan på att få delta i ALEF-grupper. Vår partner har därför begärt att få utöka antalet grupper 2019, för att kunna möta åtminstone en del av den stora efterfrågan.

Vi ser också hur grupperna blir allt mer frimodiga i att utkräva sina mänskliga rättigheter, och att staten garanterar en miniminivå av service till medborgarna. I rapporten för oktober 2018 berättar vår projektledare att tre studiegrupper organiserat en protest mot att den lokala sjukvården vägrar att ge akut sjukvård innan patienten kunnat betala i förskott för vården. Som ett resultat hade flera av gruppernas deltagare dött i väntan på vård. Protesten fick gehör, och när folk i byarna fick veta detta fick de mod att också protestera mot det maktmissbruk och den korruption som förekommer ymnigt i denna del av Kongo.