DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO

ALEF:s partner ADECK arbetar i Kabaredistriktet i Sydkivuprovinsen i Östra D.R. Kongo. Här talar man modersmålet mashi. Under 2017 genomfördes 6 grupper i årskurs 2, matte för vardagslivet, och 7grupper i årskurs 3. I den tredje årskursen läser man längre texter på både mashi och swahili, samtalar om hur man kan förbättra sin ekonomi och levnadsstandard, vad mänskliga rättigheter är och hur man kan försvara dem, och hur man startar ett sparkooperativ. Det var första året som vi genomförde grupper i årskurs 3, och gensvaret var stort. Människor kom igång med nya sätt att tjäna egna pengar, och flera grupper startade sparkooperativ. De publicerade texter på anslagstavlor, och många läste texterna på sitt modersmål och engagerade sig i frågor om rättvisa och säkerhet. ADECK har också lärt upp två andra mindre organisationer som genomför tre grupper var i årskurs 1 under 2017. 
Under 2018 planerar ADECK att genomföra 10 grupper i årskurs 3 och 10 nya grupper i årskurs 1. Alla läromedlen ska revideras under februari 2018 i samarbete med ALEF.