Våra projekt

BENIN

I det västafrikanska landet Benin får  unga och vuxna delta i kurser som erbjuds av vår partnerorganisation ACATBLI genom stöd från ALEF. Vår samarbetspartner Acatbli har drivit vuxenutbildning bland ife-folket i Togo och Benin i över 20 år. Under 2018 finansierar ALEF 25 studiegrupper i Benin där man lär sig grunderna i skriven och talad franska. De lär sig ocskå hur man startar och driver ett kooperativ. Kurserna slutar i maj, och om vi får in tillräcklig finansiering blir det sedan en fortsättningskurs i jordbruk och husdjursavel för alla kooperativen. Läs mer här.

UGANDA
Våra partnerorganisationer CACI och WEGCDA kommer under 2018 att genomföra 38 studiegrupper i tre olika årskurser. De 12 grupperna i årskurs 1 lär sig grunderna i läsning och skrivning, och samtalar om hur de kan göra förändringar i sina liv. De 16 grupperna i årskurs 2 lär sig använda de fyra räknesätten i vardagen och samtidigt börjar de lära sig tala engelska. I årskurs 3 lär man sig att läsa och skriva engelska, och att starta en kooperativ förening. De publicerar sina egna texter om mänskliga rättigheter på lokala anslagstavlor. Vi arbetar i Wakisodistriktet i staden Entebbe med omgivningar och i utkanterna av huvudstaden Kampala. Språket är luganda, som är huvuspråk i Uganda. 

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO
ALEF:s partner ADECK arbetar i Kabaredistriktet i Sydkivuprovinsen i Östra D.R. Kongo. Här talar man modersmålet mashi. Under 2018 genomförs 15 grupper i årskurs 1, läsning och skrivning på modersmålet, 9 grupper i årskurs 2, matte för vardagslivet, och 5 grupper i årskurs 3. I den tredje årskursen läser man längre texter på både mashi och swahili, samtalar om hur man kan förbättra sin ekonomi och levnadsstandard, vad mänskliga rättigheter är och hur man kan försvara dem, och hur man startar ett sparkooperativ. Av de 6 grupper som avslutatalla tre årskurserna har flera grupper startat sparkooperativ. 


 

Studiegrupp i Lwanjaba i Uganda, vid Viktoriasjöns strand.