Våra projekt

BENIN

I det västafrikanska landet Benin får  unga och vuxna delta i kurser som erbjuds av vår partnerorganisation ACATBLI genom stöd från ALEF. Vår samarbetspartner Acatbli har drivit vuxenutbildning bland ife-folket i Togo och Benin i över 20 år. Under 2017 finansierar ALEF 75 studiegrupper i Benin:  25 grupper i årskurs 1, där man lär sig grundläggande läsning och skrivning, och 50 grupper i årskurs 2, där man lär sig använda de 4 räknesätten i sin vardag. Läs mer här.

UGANDA
Våra partnerorganisationer CACI och WEGCDA kommer under 2017 att genomföra 16 studiegrupper i årskurs 2, där man lär sig använda de fyra räknesätten i vardagen och samtidigt börjar lära sig tala engelska. Vi arbetar i Wakisodistriktet i staden Entebbe med omgivningar och i utkanterna av huvudstaden Kampala. Språket är luganda, som är huvuspråk i Uganda. 

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO
ALEF:s partner ADECK arbetar i Kabaredistriktet i Sydkivuprovinsen i Östra D.R. Kongo. Här talar man modersmålet mashi. Under 2018 genomförs 10 grupper i årskurs 1, läsning och skrivning på modersmålet, 3 grupper i årskurs 2, matte för vardagslivet, och 6 grupper i årskurs 3. I den tredje årskursen läser man längre texter på både mashi och swahili, samtalar om hur man kan förbättra sin ekonomi och levnadsstandard, vad mänskliga rättigheter är och hur man kan försvara dem, och hur man startar ett sparkooperativ. Av de 6 grupper som avslutade alla tre årskurserna 2017 har flera grupper startat sparkooperativ. 


 

Studiegrupp i Lwanjaba i Uganda, vid Viktoriasjöns strand.