The Transforming Power of Self Expression

På World Literacy Summit i Oxford, England 26-27 mars 2018 presenterade ALEF sin metod under titeln ALEF's Empowement Groups - the Transforming Power of Self Expression. Ladda gärna ner föredraget i sin helhet i pdf-filen nedan. 

Stadgar

ALEF:s strategi och metod

I vårt strategidokument kan du läsa om hur ALEF arbetar, och hur vår metod för vuxenutbildning fungerar. Dokumentet är på engelska och  franska. Hör av dig till ALEF om du vill ha en version på svenska. 

Årsberättelser

I årsberättelserna ovan kan du läsa om verksamheten, och även se vår ekonomiska redovisning. ALEF:s ekonomi granskas varje år av en auktoriserad revisor, samt av Svensk Insamlingskontroll, som säkrar att vi lever upp till kraven för att inneha ett 90-konto.

Sekretesspolicy

I dokumentet nedan kan du läsa om ALEF:s sekretesspolicy. Vi är måna om ta hänsyn till våra medlemmars och givares integritet, och att hantera personuppgifter enligt gällande lagar. Har du frågor kan du vända dig till info@alef.org

Utvärderingar

Höstterminen 2017 gjorde två studenter från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet varsin utvärdering av ALEF samarbetspartner CACI:s projekt i Uganda som en del av sina studier på magisternivå. De undersökte hur kvinnorna som deltagit i projektet förändrat sina liv och sitt sätt att tänka. Här nedan kan du ladda ner rapporterna. De är skrivna på engelska.

loading...