Stadgar

ALEF:s strategi och metod

I vårt strategidokument kan du läsa om hur ALEF arbetar, och hur vår metod för vuxenutbildning fungerar. Dokumentet är på engelska, och kommer inom kort även att finnas tillgängligt på franska.

Årsberättelser

I årsberättelserna ovan kan du läsa om verksamheten, och även se vår ekonomiska redovisning. ALEF:s ekonomi granskas varje år av en auktoriserad revisor, samt av Svensk Insamlingskontroll, som säkrar att vi lever upp till kraven för att inneha ett 90-konto.

ALEF söker praktikanter

Nu kan vi erbjuda praktikantplatser för dig som inom ramen för en utbildning behöver en praktiktermin på en bistånds-organisation. Läs mer i dokumentet nedan. För mer info, maila oss på helene@alef.org