The Transforming Power of Self Expression

På World Literacy Summit i Oxford, England 26-27 mars 2018 presenterade ALEF sin metod under titeln ALEF's Empowement Groups - the Transforming Power of Self Expression. Ladda gärna ner föredraget i sin helhet i pdf-filen nedan. 

Stadgar

ALEF:s strategi och metod

I vårt strategidokument kan du läsa om hur ALEF arbetar, och hur vår metod för vuxenutbildning fungerar. Dokumentet finns på svenska, engelska och  franska. Ladda gärna ner dokumentet och sprid. 

Årsberättelser

I årsberättelserna nedan kan du läsa om verksamheten, och även se vår ekonomiska redovisning. ALEF:s ekonomi granskas varje år av en auktoriserad revisor, samt av Svensk Insamlingskontroll, som säkrar att vi lever upp till kraven för att inneha ett 90-konto.

Sekretesspolicy

I dokumentet nedan kan du läsa om ALEF:s sekretesspolicy. Vi är måna om ta hänsyn till våra medlemmars och givares integritet, och att hantera personuppgifter enligt gällande lagar. Har du frågor kan du vända dig till info@alef.org

Utvärderingar

Höstterminen 2017 gjorde två studenter från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet varsin utvärdering av ALEF samarbetspartner CACI:s projekt i Uganda som en del av sina studier på magisternivå. De undersökte hur kvinnorna som deltagit i projektet förändrat sina liv och sitt sätt att tänka. Här nedan kan du ladda ner rapporterna. De är skrivna på engelska.

loading...