Stadgar

ALEF:s strategi och metod

I vårt strategidokument kan du läsa om hur ALEF arbetar, och hur vår metod för vuxenutbildning fungerar. Dokumentet är på engelska och  franska. Hör av dig till ALEF om du vill ha en version på svenska. 

Årsberättelser

I årsberättelserna ovan kan du läsa om verksamheten, och även se vår ekonomiska redovisning. ALEF:s ekonomi granskas varje år av en auktoriserad revisor, samt av Svensk Insamlingskontroll, som säkrar att vi lever upp till kraven för att inneha ett 90-konto.

P1000042 P1000043 P1000042 P1000045 P1000085 P1000120 P1000102 P1000042 P1000197 P1000108 P1000259 P1000171 P1000420
P1000042 P1000043 P1000042 P1000045 P1000085 P1000120 P1000102 P1000042 P1000197 P1000108 P1000259 P1000171 P1000420

ALEF söker praktikanter

ALEF söker två praktikanter/trainees som vill lära sig ALEF:s metod och strategi. Du kan göra praktiken som del av en utbildning eller av eget intresse. I praktiken ingår deltagande i ett eller flera seminarier i Afrika, där metoden tillämpas på ett afrikanskt språk. Vi erbjuder ingen lön eller annan ekonomisk ersättning, men kan hjälpa till med vissa resekostnader. Praktiken kan utformas efter praktikantens möjligheter och behov. För mer information, maila  helene@alef.org