The Transforming Power of Self Expression

På World Literacy Summit i Oxford, England 26-27 mars 2018 presenterade ALEF sin metod under titeln ALEF's Empowement Groups - the Transforming Power of Self Expression. Ladda gärna ner föredraget i sin helhet i pdf-filen nedan. 

Stadgar

ALEF:s strategi och metod

I vårt strategidokument kan du läsa om hur ALEF arbetar, och hur vår metod för vuxenutbildning fungerar. Dokumentet är på engelska och  franska. Hör av dig till ALEF om du vill ha en version på svenska. 

Årsberättelser

I årsberättelserna ovan kan du läsa om verksamheten, och även se vår ekonomiska redovisning. ALEF:s ekonomi granskas varje år av en auktoriserad revisor, samt av Svensk Insamlingskontroll, som säkrar att vi lever upp till kraven för att inneha ett 90-konto.

loading...

ALEF söker praktikanter

ALEF söker två praktikanter/trainees som vill lära sig ALEF:s metod och strategi. Du kan göra praktiken som del av en utbildning eller av eget intresse. I praktiken ingår deltagande i ett eller flera seminarier i Afrika, där metoden tillämpas på ett afrikanskt språk. Vi erbjuder ingen lön eller annan ekonomisk ersättning, men kan hjälpa till med vissa resekostnader. Praktiken kan utformas efter praktikantens möjligheter och behov. För mer information, maila  helene@alef.org