Välkommen till ALEF

Första steget ut ur fattigdom, förtryck och utanförskap

 

ALEF är en ideell förening som arbetar med folkbildning för unga och vuxna som missat chansen att gå i skolan. I studiegrupper som träffas ett par gånger i veckan får deltagarna lära sig läsa, skriva och räkna - och att använda färdigheterna  som redskap till att själva ta kontrollen över sina liv, och förändra sin livssituation.

 

NAMNET

ALEF är första bokstaven i det första alfabetet, det feniciska. Första bokstaven = första steget.

Förkortningen ALEF står för "Adult Learning and Empowerment Fund". Genom lärande (learning) vill vi utrusta (empower) unga och vuxna i världens fattigaste områden att förändra sin situation underifrån. 795 miljoner av världens ungdomar och vuxna kan fortfarande inte läsa, skriva och räkna. De flesta av dem är kvinnor och flickor.

 

VARFÖR?

Att kunna läsa, skriva och räkna är första steget till att ta kontrollen över sitt liv och att få tillträde till samhällslivets alla funktioner. Det är en förutsättning för demokrati och för att fullt ut kunna använda och utveckla sina inre och yttre resurser.

 

I flera länder i Afrika och Asien saknar 50% eller mer av den vuxna befolkningen grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och räkning. En majoritet av dem är kvinnor.

  • Kan du tänka dig demokratiska processer utan skrivna dokument: information, valsedlar, röstkort, propaganda, och namnteckningar?
  • Kan du tänka dig barn som lyckas i skolan utan att föräldrarna kan följa deras skolarbete, läsa betyg, meddelanden från skolan, läroböcker, och förstå vad barnen lär sig?
  • Kan du tänka dig ekonomisk utveckling utan småföretag och kooperativ som använder räkenskaper, ritningar, kalendrar, kvitton, kontrakt, avtal, medlemsförteckningar, adresslistor, inventarielistor, beställningar... ?
  • Kan du tänka dig ett föreningsliv utan att medlemmarna kan hantera dokument som stadgar, dagordningar, mötesprotokoll, medlemsförteckningar, kassaböcker m.m.?
  • Kan du tänka dig män, kvinnor och barn som kan försvara sina grundläggande rättigheter och stå emot maktmissbruk och förtryck utan att kunna kommunicera i skrift?
  • Kan du tänka dig jämställda familjer och ett jämställt samhälle utan att både män och kvinnor kan läsa, skriva och räkna, och känner till sina rättigheter och skyldigheter?

HUR?

ALEF är en religiöst och politiskt obunden organisation. Vår verksamhetsidé är att bygga kapacitet i lokala organisationer som redan finns på plats och som kan kulturen och språket, och förstår människornas livssituation. Vårt bidrag är att utbilda projektpersonalen i hur man bedriver ett bra projekt, att tillsammans med dem skapa läromedel som är anpassade till de människors behov som just den organisationen vill arbeta med. Vårt fokus är att alltid lyfta fram rättighetsfrågor, att skapa förutsättningar för människor att förbättra sin ekonomi, och att leva bättre tillsammans i samhället. Vi stöder också våra partnerorganisationer med hjälp att planera och följa upp projekt, och med organisationsutveckling.
ALEF har 90-konto. Minst 75% av alla mottagna pengar används i projekten. All bokföring och verksamhet granskas årligen både av en auktoriserad revisor och av Svensk Insamlingskontroll.
 

 

ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund

organisationsnummer 802452-4681

Sorterargatan 12, 162 50 Vällingby, tel 08-38 04 19

ordf. Hélène Boëthius, tel 070-630 44 55.

helene@alef.org  plusgiro 90 02 17-1, swish 123 900 2171

FÖLJ MED PÅ EN UPPLEVELSERESA TILL TOGO! 

Läs mer här! 

VÅRA PROJEKT ÄR I FULL GÅNG
ALEF:s partnerorganisationer i Uganda, DR Kongo och Benin fortsätter sina projekt även under 2017. I Benin har vår partner ACATBLI 25 grupper i årskurs 1 och 50 grupper i den nya mattekursen i årskurs 2. Totalt började 1553 personer i grupperna, I september var det slutprov, och i oktober och november är det diplomutdelning. I Uganda valde våra samarbetspartners CACI och WEGCDA att starta 18 grupper i årskurs 2, trots att de inte fick något Sida-bidrag i år. ALEF har kunnat bidra med ca 30 000 kr, men alla gruppledare och coacher jobbar frivilligt. De har totalt tagit emot 368 deltagare. 
Även i vårt projekt i Sydkivuprovinsen tillsammans med ADECK, blev det färre grupper än planerat. De har13 grupper i årskurs 2 och 3, med 279 deltagare. Det är första året de genomför årskurs 3, och gensvaret har varit mycket stort. ADECK har också utbildat två andra mindre organisationer i metoden, som genomfört 6 grupper i årskurs 1, med 88 personer som klarade slutprovet. 

Var med och stöd ALEF!

Läs mer